Air schakelt zijn inspanningen een niveau hoger: “We hebben geen keuze meer. En onze klanten ook niet.”

Air is al lang een voorvechter voor maatschappelijke en milieukwesties. Het oudste Belgische onafhankelijke en maatschappelijk betrokken milieubureau maakt er zelfs een erezaak van en heeft al samengewerkt met onder andere Amnesty International, CAP48, Bordet en de International Polar Foundation. Vandaag is de eigen uitstoot van Air al koolstofneutraal, maar daarmee neemt het bureau geen genoegen: als volgende stap gaat het volle kracht vooruit om een B Corp-certificering te halen.

S. Buisseret en E. Hollander, de eigenaars en oprichters van het agentschap, zijn vastberadener dan ooit: “Een maand geleden publiceerde het IPCC een alarmerend, maar onweerlegbaar rapport. Over twee maanden zal de COP26 noodgedwongen de milieuverbintenissen moeten opschroeven als we de klimaatopwarming tegen 2030 zoveel mogelijk willen inperken – als dat überhaupt nog kan. Om dat te bereiken, zal onze hele industrie een stevige versnelling hoger moeten schakelen.”

“We willen niemand de les spellen. Maar hoe kunnen we advies geven aan merken en organisaties als we dat advies niet eerst op onszelf toepassen?”

 

B Corp, wat is dat?

We hebben ervoor gekozen het certificeringsproces voor het B Corp-label te doorlopen, een label dat het onafhankelijke orgaan B Lab aan commerciële bedrijven toekent.

De B Corp-certificering neemt niet alleen de producten en diensten van een onderneming onder de loep, maar ook alle maatschappelijke en milieuprestaties van dat bedrijf op commercieel, financieel en governancevlak. Zo bevestigt de certificering dat alle interne en externe activiteiten duurzaam zijn en een positieve impact hebben. Wereldwijd dragen al meer dan 4000 ondernemingen een B Corp-certificering, waaronder 21 in België.

Op basis van die efficiënte procedure hebben we onze roadmap uitgetekend, met de medewerking van al onze personeelsleden. En samen hebben we al heel wat vooruitgang geboekt wat onze milieu-, maatschappelijke en governancedoelstellingen betreft.

Laurie Parres, Account & Impact manager bij Air: “We kunnen deze transformatie niet tot een goed einde brengen als niet het hele bureau erbij betrokken is. Als Account Manager ben ik elke dag druk in de weer om dingen te coördineren, te organiseren en mogelijk te maken. Als werknemer gebruik ik die vaardigheden om de privésector nauwer te betrekken bij de sociale en milieu-uitdagingen van vandaag. En als jonge mama wens ik Léa een mooier leven in een rechtvaardigere wereld toe. Daarom heb ik de rol van Impact Manager aanvaard. Net zoals al mijn collega's bij Air, en net zoals het grootste deel van mijn generatie, wil ik me inzetten voor verandering en actie ondernemen voordat het te laat is.”

Het eerste concrete resultaat van die vooruitgang? Met dank aan het interne IMPACT-team en partner CO2logic is Air nu officieel een koolstofneutrale onderneming. Die status is gebaseerd op een berekening van de koolstofuitstoot, -vermindering en -compensatie van het bureau.

 

Campagnes uitstootneutraal produceren

We zijn ons er volledig bewust van dat de impact van onze activiteiten niet stopt bij de deuren van ons kantoor. Helaas kunnen we niet alle stappen van elke communicatiecampagne controleren. Maar wat we wél kunnen doen, is het productieproces duurzamer maken voor onze eigen activiteiten en die van onze leveranciers.

In die context hebben we samen met CO2logic een uniek eigen algoritme uitgedokterd waarmee we de koolstofvoetafdruk van het productieproces kunnen berekenen, verkleinen en compenseren.

Dat algoritme is toepasbaar op al onze print-, film-, digitale en audioproducties, en helpt ons voortaan om de uitstoot bij de productie van klantencampagnes te neutraliseren. Zo kunnen we bij onze klanten uitpakken met een uitstootneutraal productieproces.

Maar dat is niet alles. We moeten het onder ogen zien: als reclamebureau spelen wij een sleutelrol in de communicatiesector, beïnvloeden wij de consumptie en zijn wij dus deels verantwoordelijk voor de huidige situatie.

“Ja, wij hebben bijgedragen aan het ontstaan van dit probleem. Maar al wie vandaag met ons samenwerkt, van collega's tot klanten en leveranciers, wil ook deel uitmaken van de oplossing.”

Met klanten in tal van sectoren is Air uitstekend geplaatst om voor verandering te zorgen en mee te bouwen aan een duurzame wereld. En dat doet het bureau niet alleen met woorden, maar ook met concrete daden. Air wil niet alleen de natuur en het milieu beschermen, maar ook mensen menswaardig behandelen. Een duurzame wereld is een wereld waarin iedereen een beter leven kan leiden, zowel op ecologisch als op sociaal en economisch vlak.

Nathalie Erdmanis, AG Insurance,  Director of Sustainability & Director of Strategic Marketing, Branding & Data Insights Analytics bij AG ·  “In het 'Go with the Curve'-manifest dat Air midden in de coronacrisis publiceerde, drukt het bureau ons op het hart dat merkcommunicatie vandaag de dag eerlijk en empathisch moet zijn. Maar ook dat het noodzakelijk is om de daad bij het woord te voegen.  Het merk communiceert als belanghebbende van de maatschappij en geeft aan wat het voor de burger kan betekenen. Dat vertaalt zich onder andere in het initiatief en de campagne 'Allen tegen eenzaamheid'. Onze laatste 'Prove Impossible Wrong'-campagnes, die het ongelooflijke doorzettingsvermogen in beeld brengen van de paralympische atleten die we steunen, zijn ook een stap naar een inclusievere wereld. Deze strategische denkoefening over duurzaamheid, die dankzij Air in beweging is gezet en die we samen met hen uitwerken, is inspirerend en geeft iedereen in ons bedrijf een dieper gevoel van zingeving.”

Na een bestaan van bijna dertig jaar hebben we met al onze teams onze statuten aangepast. Het staat in het Belgisch Staatsblad, we brengen er verslag over uit aan onze raad van bestuur, en bovenal staat het in ons geheugen gegrift:

“Air bestaat niet alleen om de bottom line en het imago van onze klanten te verbeteren. We doen ook ons best om anderen te inspireren voor een duurzamere wereld en om een drijfveer te zijn die onze klanten, medewerkers en partners tot actie aanzet. Wij willen verandering stimuleren door middel van creativiteit, en creativiteit door middel van verandering.”

 

Tien jaar geleden: de alarmbel …

Tien jaar geleden, toen Alain Hubert de International Polar Foundation oprichtte, kregen we de kans om de inwijding van het poolstation Princess Elisabeth bij te wonen: het eerste zero-uitstootstation dat in het onherbergzame poolgebied werd gebouwd. In het hart van Antarctica werden we plots geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons ecosysteem. Op dat moment beseften we dat er dringend een nieuwe aanpak nodig was in onze sector, één die gedreven wordt door duurzaamheid.

Als we de steeds snellere klimaatopwarming willen afremmen en een betere wereld willen bouwen, moeten we nu alles op alles zetten. En wij kunnen deel uitmaken van de oplossing. Daar zijn we van overtuigd.

 

Contacteer :

Stéphane Buisseret, GSM 0475 43 14 39

Laurie Parres, GSM 0472 38 65 22

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over air brussels - partner of McCann

Air is het eerste onafhankelijke reclamebureau in België en een exclusieve partner van de McCann Group. Met zijn strategische aanpak, creativiteit op elk communicatiekanaal en resultaatgerichtheid maakt Air het leven van merken, gebruikers en medewerkers zinvoller. 

Air streeft ernaar een inspiratiebron te worden voor een duurzamere wereld en een motor te zijn die medewerkers, klanten en partners aandrijft om actie te ondernemen. In het kader van dat doel is het bedrijf begonnen met een B Corp-certificering. De eigen uitstoot van het bureau is al koolstofneutraal, en dankzij een nieuw, zelf ontwikkeld algoritme kan Air ook de uitstoot bij de productie van campagnes voor klanten neutraliseren.


www.aironair.be/

Neem contact op met

Terhulpsesteenweg 185 1170 Brussels – Belgium

+32 (0)2 543 06 66

info@air.be

www.air.be